Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga vjetore si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, 1 213 079 Lekë.
2) Të ardhura për rimbursim të shpenzimeve të karburantit, 440 000 Lekë.
3) Të ardhura për rimbursim të shpenzimeve të telefonisë, 204 000 Lekë.
4) Të ardhura nga dietat brenda vendit, akomodim, shuma 413 875 Lekë.
5) Të ardhura neto si honorare nga mbledhjet e komisioneve, 20 400 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Të ardhura nga interesi bankar i depozitës në një bankë të nivelit të dytë, 171.23 Euro.
2) Të ardhura nga interesi bankar të depozitës në një bankë të nivelit të dytë, 128 102.76 Lekë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Anila Çelaj, të ardhura neto nga aktiviteti privat si notere publike për vitin 2018, shuma 6 221 246 Lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Anila Çelaj, të ardhura nga interesat bankare të dy depozitave bankare në monedhën Lekë, 671.37 Lekë plus 16 554.37 Lekë.
3) Bashkëshortja, Znj. Anila Çelaj, të ardhura nga interesat bankare të depozitës së 2 fëmijëve në një bankë të nivelit të dytë, të llojit Future, 17 557.44 Lekë plus 15 733.58 Lekë.
4) Bashkëshortja, nga kalimet periodike në llogari kursimi shtesa të vitit shuma 120 000 Lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e depozitës në një bankë të nivelit të dytë, shtesë 171.23 Euro nga të ardhurat e interesit bankar.
2) Gjendja e depozitës në një bankë të nivelit të dytë, shtesë 128 102.76 Lekë nga të ardhurat e interesit bankar.
3) Gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë të hapur në datën 10.09.2017, me burim të ardhurat nga paga si Deputet në Kuvendin e Shqipërisë, 909 949.64 Lekë.
4) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 48 991.65 Lekë.
5) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 31.10 Euro.
6) Gjendje e llogarisë së kursimit në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me 120 000 Lekë.
7) Hua në shumën 30 000 Euro, të marrë në datën 21.08.2017, pa interes. Gjendja e detyrimit të shlyer, 30 000 Euro, gjendja e detyrimit të mbetur në 31 Dhjetor, 30 000 Euro.
8) Bashkëshortja, Znj. Anila Çelaj, gjendje të llogarisë rrjedhëse individuale në një bankë të nivelit të dytë, 185 416.14 Lekë.
9) Bashkëshortja, Znj. Anila Çelaj, gjendje të llogarisë rrjedhëse të biznesit, shuma 896 458.24 Lekë.
10) Bashkëshortja, Znj. Anila Çelaj, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 5 857.17 Lekë.
11) Bashkëshortja, gjendje monetare cash, 1 400 000 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka