Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga, dieta, rimbursimi i telefonit dhe i karburantit, nga funksioni i Deputetit pranë Kuvendit të Shqipërisë, 2 306 939 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 0 (monedha nuk specifikohet në deklarim).
2) Kredi konsumatore të marrë në datën 13.01.2017 në një bankë të nivelit të dytë, shuma 1 000 000 Lekë. Detyrimi i likuiduar 302 392 Lekë , gjendja e detyrimit të mbetur 413 812 Lekë.
3) Overdraft të marrë pranë një banke të nivelit të dytë, të mbyllur në datë 16.03.2018.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shuma 302 392 Lekë si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë konsumatore të marrë në 13.01.2017, në shumën 1 000 000 Lekë.