Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 2 650 059 Lekë nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Llogari bankare me burim të ardhura nga paga dhe me gjendje minus 334 748 Lekë në 31.12.2019 (overdraft).
2) Overdraft në një bankë të nivelit të dytë me shumë limit 400 000 Lekë dhe me gjendje detyrimi 334 748 Lekë në 31.12.2019. Për vitin 2019 është likuiduar detyrimi në vlerën 65 252 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 65 252 Lekë si shlyerje të detyrimit të overdraftit të marrë në një bankë të nivelit të dytë me limit shume 400 000 Lekë.