Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto në vlerën 1 293 829 nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2019.
2) Të ardhura në vlerën 1 461 692 Lekë nga pjesmarrjet në komisione, dietat ditore dhe rimbursimet e shpenzimeve që rrjedhin nga statusi i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesTë ardhura në vlerën 2 818 891 Lekë nga shpërndarja e rezultatit si divident të shoqërisë I.A.M Sh.p.k. Dividenti është deklaruar në vitin 2017 (kur subjekti ka qenë ortak), por e ardhura është marrë në vitin 2018( vlera 1 000 000 Lekë) dhe në vitin 2019 (vlera e mbetur).
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Liljana Ndraxhi, të ardhura në vlerën 501 600 Lekë nga paga si punonjës pranë shoqërisë I.A.M Sh.p.k për vitin 2019.
2) Djali, Z. Armando Ndraxhi, të ardhura në vlerën 845 544 Lekë nga paga si punonjës pranë shoqërisë I.A.M Sh.p.k për vitin 2019.
3) Vajza, Znj. Nerela Ndraxhi, të ardhura në vlerën 148 657 Lekë nga paga pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Hekurudhave Durrës, për periudhën 25.09.2019-31.12.2019.
4) Djali, Z. Armando Ndraxhi, të ardhura në vlerën 70 000 Lekë në datë 03.04.2019, të dhëna nga babai për likuidimin e kartës së kreditit.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pakësuar me 24 Euro gjendja e llogarisë bankare si rezultat i komisioneve bankare të mirëmbajtjes. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 64 Euro.
2) Pakësuar me 106 959 Lekë gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, me burim të ardhura paga dhe rimbursimet e shpenzimeve që rrjedhin nga statusi i deputetit. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 428 926 Lekë.
3) Pakësuar me 30 000 Lekë mjetet monetare cash, me gjendje 120 000 Lekë në 31.12.2019.
4) Bashkëshortja, Znj. Liljana Ndraxhi, shtesë 123 835 Lekë në llogarinë bankare si të ardhura nga paga. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 209 243 Lekë.
5) Bashkëshortja, Znj. Liljana Ndraxhi, pakësuar me 90 000 Lekë gjendjen e mjeteve monetare cash. Gjendja cash në 31.12.2019 është 10 000 Lekë.
6) Djali, Z. Armando Ndraxhi, shtesë 35 090 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga paga. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 ëhstë 270 486 Lekë.
7) Djali, Z. Armando Ndraxhi, kartë krediti me limit shume 280 000 Lekë.
8) Djali, Z. Armando Ndraxhi, pakësuar me 65 000 Lekë gjendjen e mjeteve monetare cash. Gjendja cash në 31.12.2019 është 35 000 Lekë.
9) Vajza, Znj. Nerela Ndraxhi, llogari bankare me gjendje 1 217 Lekë në 31.12.2019, si të ardhura nga paga.
10) Vajza, Znj. Nerela Ndraxhi, gjendje të mjeteve monetare cash, 30 000 Lekë.