Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto në vlerën 1 288 456 Lekë nga paga si Deputete pranë Kuvendit të Shqipërisë për periudhën Dhjetor 2018- Nëntor 2019.
2) Të ardhura neto në vlerën 1 589 575 Lekë nga pjesmarrjet në komisione, rimbursime të shpenzimeve të karburantit, rimbursime të shpenzimeve të telefonisë dhe dietat e përfituara nga statusi i Deputetit për periudhën Dhjetor 2018- Nëntor 2019.
3) Të ardhura në vlerën 116 496 Lekë nga paga si pedagoge pranë Universitetit të Vlorës e depozituar në një llogari bankare.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk k
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Artan Bello, të ardhura neto në vlerën 1 004 404 Lekë nga paga mujore plus orët suplementare si Inspektor pranë Kapitenerisë së Portit Vlorë për vitin 2019. E ardhura mujore neto e pagës është 80 320 Lekë.
2) Vajza, Znj. Eni Bello, të ardhura në vlerën 2 002 Lekë si studente ekselente në Fakultetin e Drejtësise.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Bashkëshortët bashkëpronar me pjesë takuese 50% secili, të pasurisë së paluajtshme në Vlorë, shtëpi banimi me sip. 84 m2, të blerë më 03.05.2004 në vlerën 2 000 000 Lekë me të ardhurat nga shitja e shtëpisë së privatizuar në 1990.
2) Bashkëshortët bashkëpronar me pjesë takuese 50% secili të automjetit Volkswagen Passat të blerë në 16.12.2017, me vlerë 5 000 Euro, me të ardhura nga shitja e automjetit të tipit "Audi" dhe me kursimet familjare.
3) Llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga paga si deputete, me gjendje minus 17 996.21 Lekë në datë 31.12.2019.
4) Llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga paga si pedagoge në Universitetin e Vlorës, me gjendje 596 Lekë në 31.12.2019.
5) Kartë krediti me gjendje 100 000 Lekë.
6) Kartë krediti me gjendje 2 000 Euro.
7) Overdraft të marrë në një bankë të nivelit të dytë me gjendje 240 000 Lekë.
8) Bashkëshorti, Z. Artan Bello, llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga paga si punonjës i Kapitenerisë Detare Vlorë, me gjendje 253 878.95 Lekë në 31.12.2019.
9) Bashkëshorti, Z. Artan Bello, llogari rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë, me gjendje 20 001.77 Euro në datë 31.12.2019. Llogaria rrjedhëse është krijuar nga bashkimi i fondeve të llogarive dhe depozitave në monedhën Eur (9 500 Euro, 3 500 Euro dhe 7 000 Euro).
10) Bashkëshorti, Z. Artan Bello, overdraft me gjendje 100 000 Lekë në 31.12.2019, të papërdorur.
11) Vajza, Znj. Eni Bello, depozitë kursimi pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje 2 995.2 Euro si të ardhura dhuratë nga prindërit dhe gjyshërit.
12) Vajza, llogari kursimi pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje 2 144.23 Euro në 31.12.2019, të depozituar nga bashkëshortët dhe familjarët si dhuratë.
13) Vajza, llogari kursimi pranë një banke të nivelit të dytë, me gjendje 850 041.78 Lekë në 31.12.2019, të depozituar nga Z. Bello si të ardhura të pagës.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Bashkëshorti, Z. Artan Bello së bashku me një subjekt tjetër kanë shpenzuar shumën 400 000 Lekë si shlyerje të huamarrjes datë 05.08.2019 ku Z.Bello është dorëzanës dhe nuk është deklaruar në deklaratën e mëparshme për mosdijeni nga ana e tij. Z.Bello ka likuiduar shumën 150 000 Lekë ndërsa djali i huamarrësit shumën e mbetur, 250 000 Lekë.