Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga, shpërblime dhe dieta nga funksioni i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, shuma 2 591 606.1 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 90 000 Lekë nga mësimdhënia në Kolegjin Universitetin “Beder”, të kaluara në llogarinë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë.
3) Të ardhura si dieta nga Këshilli i Europës për një vizitë studimore, shuma 44 464.94 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura në vlerën 687 000 Lekë nga shperblimet si anëtar i Komiteti Ekzekutiv të FSHF-së.
Incomes from bank interests
1) Të ardhura neto nga interesat bankare, 76 Lekë.
2) Të ardhura neto nga interesat bankare të depozitës 12 mujore, 33 867.92 Lekë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Ariana Alibeaj, të ardhura nga paga dhe dieta si punonjëse pranë Autoritetit për Informim mbi Dokumentat e ish-Sigurimit të Shtetit, 435 128.1 Lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Ariana Alibeaj, të ardhura në shumën 308 350.79 Lekë.
3) Bashkëshortja, Znj. Ariana Alibeaj, të ardhura në vlerën 43.53 Lekë nga interesat bankare.
4) Vajza, Znj. Gea Alibeaj, të ardhura nga interesat bankare të depozitës, shuma 7 827.66 Lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendje 4 461 047.38 Lekë të depozitës bankare 12 mujore, të rinovueshme automatikisht në muajin Korrik me burim të ardhura nga kursimet ndër vite.
2) Depozitë 2 vjeçare për obligacione në Dollarë të krijuar në vitin 2017, shuma 10 000 Dollarë. Burimi i të ardhurave është nga të ardhurat e këshillimit ligjor të bërë për një shoqëri tregtare të huaj.
3) Gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, - 1.75 Euro.
4) Llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë me të ardhura nga paga dhe të ardhura të tjera, gjendja është 681 997.89 Lekë.
5) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë me të ardhura nga shpërblimi si lektor në universitet është 197 924.59 Lekë.
6) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë me burim të ardhura nga punësimi në FSHF, 159 015.8 Lekë.
7) Gjendje 880.47 Euro e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
8) Gjendje 80 665.07 Lekë e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
9) Llogari bankare në një bankë të nivelit të dytë, shuma 0 Euro.
10) Gjendja e kartës së kreditit në një bankë të nivelit të dytë është 0 Euro.
11) Investim në "Fond Prestigj", të çelur në muajin Korrik 2013, me vlerë fillestare 500 000 Lekë i cili rinovohet automatikisht. Gjendja në 31 Dhjetor 2018 është 676 882.51 Lekë.
12) Bashkëshortja, Znj. Ariana Alibeaj, gjendje të llogarisë rrjedhëse me burim të ardhura nga punësimi, shuma 519 416.46 Lekë.
13) Bashkëshortja, Znj. Ariana Alibeaj, gjendje të llogarisë rrjedhëse me burim të ardhura nga punësimi, shuma 298 575.4 Lekë.
14) Bashkëshortja, Znj. Ariana Alibeaj, gjendje 7 123 957.27 Lekë në “Fondin Prestigj”.
15) Vajza, Znj.Gea Alibeaj, depozitë bankare në një bankë të nivelit të dytë, gjendja në 31 Dhjetor 2018 është 362 456.07 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka