Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsPaga prej 1 177 078 lekë e deklarueses si Gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interests
Incomes from Rent
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Paga prej 817 266 lekë e bashkëshortit të deklarueses si prokuror në Prokurorinë ë Shkallës së Parë Gjirokastër.
2) Shtuar në emër të bashkëshortit shuma 131 Euro në Llogarinë në Euro pranë BKT nga pjesëmarrja në trajnim nga Këshilli i Evropës.
3) Shtuar në emër të bashkëshortit shuma 7 373 lekë nga pagesa si ekspert në Shkollën e Magjistraturës.
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja në llogarinë e deklarueses në datën 31.12.2016 është 1 048 lekë.
2) Gjendja në llogari e bashkëshortit të deklarueses në datën 31.12.2016 është 25 448.01 lekë.
3) Bashkëshorti ka paguar për vitin 2016 vlerën 268 721 lekë për shlyerje kredie të marrë pranë BKT. Ngelur pa shlyer në datën 31.12.2016 totali prej 2 777 494 lekë