Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsPaga neto prej 1 117 096 lekë si gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interests
Incomes from Rent
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Llogaria e pagës si Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër është pakësuar me 13 816 lekë. Gjendja në llogarisë në datë 31.12.2016 është 1 039 873 lekë.
2) Llogaria e pagës si Gjyqtar në Gjykatën Administrativë të Shkallës së Parë Tiranë është shtuar me 280 349 lekë. Gjendja e llogarisë në datë 31.12.2016 është 1 063 194 lekë.
3) Janë pakësuar kursimet familjare Cash me 40 000 lekë. Gjendja e kursimeve në datë 31.12.2016 është 1 440 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
132 000 lekë të shpenzuara për qira banese në periudhën 01.01.2016- 31.12.2016.