Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1)Ka përfituar 1 073 421 lekë neto nga paga dhe orë jashtë orarit nga pozicioni si gjyqtar Administrativ i Shkallës së Parë Tiranë.
2) Deklaruesi ka përfituar 15 000 lekë të ardhura si lehtësues pranë Shkollës së Magjistraturës për 2016.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interests
Incomes from Rent
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja ka përfituar 1 101 490 lekë neto nga paga dhe ore jashtë orarit nga pozicioni si Prokurore pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1)Kursime nga paga në llogarinë rrjedhëse, ku gjendja e kësaj llogarie në datë 31.12.2016 pranë BKT është 1 065 339 lekë.
2)Detyrim ekzistues prej 12 000 euro si shkak i ekzistencës së Kontratës së Huasë mes huadhënësit zotit Besim Kaçkini dhe deklaruesit, marrë për qëllim blerje apartamenti. Kontrata është pa interesa me kohëzgjatje deri në datë 04.01.2022.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc