Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga, shpërblime dhe dieta në vlerën 1 278 892 lekë.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interests
Incomes from Rent
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificatePaga e bashkëshortes bashkë me dietat dhe shpërblimet në vlerën 411 552 lekë, si punonjëse (laborante) pranë Autoritetit Shëndetësor Rajonal Tiranë.
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Para kesh në vlerën 70 000 lekë , të formuara me të ardhura nga paga dhe kursimet e vitit të kaluar.
2)Gjendje në llogarinë bankare të deklaruesit pranë BKT në vlerën 412 429.13 lekë.
3) Gjendje në llogarinë bankare të bashkëshortes pranë Credins Bank në vlerën 145 070.00 lekë.
4) Subjekti deklarues është pronar në 7.14 % të pasurisë së paluajtshme (tokë bujqësore plus truall plus ndërtesë) me sipërfaqe të përgjithshme 7 243 m2. Ky shtim pasurie erdhi pas pjesëtimit të pasurisë, sipas trashëgimisë ligjore në datë 13.10.2014. Burimi i krijimit të pasurisë: sipërfaqja 7 243 m2 e përfituar sipas ligjit ne. 7501 datë 19.07.1991 “ Për Tokën”; sipërfaqja 2 106 m2 e blerë nga babai i deklaruesit më Kontratë Shitblerjeje në datën 25.10.2006.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Ka shlyer gjatë 2016 vlerën prej 1 000 Eurosh hua e marrë nga motra e bashkëshortes. Detyrimi i mbetur në datën 31.12.2016 është 0 lekë.