Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë, shuma 1 250 326 Lekë.
2) Të ardhura si rimbursime të shpenzimeve të telefonisë dhe karburantit nga statusi i deputetit, shuma 547 354 Lekë.
3) Të ardhura nga dieta ditore e mbledhjeve të komisionit, shuma 413 385 Lekë.
4) Të ardhura si honorare nga pjesëmarrja në komisione, shuma 73 100 Lekë.
5) Të ardhura nga paga si lektore e jashtme në Universitetin Wisdom, për vitin akademik 2017-2018, shuma 96 500 Lekë.
6) Të ardhurat në vlerën 2 815 Euro nga punësimi si lektore në zhvillimin e projekteve TEAVET-BE, kontraktuar nga Kolegji Pavarësia Vlorë (rimbursim shpenzime udhëtime dhe dieta në Finland, Spanjë dhe Austri).
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Ariet Malaj, të ardhura neto nga paga si pedagog në Kolegjin Universitar të Biznesit, shuma 1 087 206 Lekë.
2) Bashkëshorti, Z. Ariet Malaj, të ardhura në vlerën 665 000 Lekë nga aktiviteti tregtar si Person Fizik, "Kontabël i Miratuar”.
3) Djali, Z. Dritan Malaj, të ardhura bruto nga paga si Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë e Tiranës, 880 788 Lekë, të ardhurat neto janë 688 008 Lekë.
4) Djali, Z. Dritan Malaj, të ardhura neto në vlerën 60 986 Lekë nga paga si Pedagog i Jashtëm në Kolegjin Universitar të Biznesit.
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura nga shitja e autoveturës tip Mercedes Benz në bazë të Kontratës datë 25.07.2018, shuma 9 000 Euro. Të ardhurat janë depozituar në datën 26.07.2018 në një llogari bankare pranë një bankë të nivelit të dytë.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e depozitës pa afat në një bankë të nivelit të dytë është shtuar me 9 000 Euro nga të ardhurat e shitjes së autoveturës.
2) Kredi bankare të marrë në 21.12.2010 në një bankë të nivelit të dytë në shumën 35 000 Euro për blerje apartamenti, me normë interesi 6.14 %, me afat shlyerje 14 vite dhe këst mujor 338 Euro për periudhën 21.12.2010-17.08.2018. Kësti mujor është ndryshuar në 243 Euro për pjesën e mbetur të kredisë (17.08.2018-12.12.2024.), si rezultat i shlyerjes së shumës 5 050 Euro së detyrimit me burim të ardhura nga dhurimi i mamasë së subjektit në bazë të deklaratës noteriale 06.08.2018 dhe të ardhura nga shitja e autoveturës. Për vitin 2018 është shlyer si principal dhe interesa shuma 8 892 Euro dhe gjendja e mbetur e detyrimit në 31 Dhjetor është 14 306 Euro.
3) Bashkëshorti, Z. Ariet Malaj përfituar si dhurim pa asnjë kusht shumën 600 051.28 Lekë nga mamaja nëpërmjet transfertës bankare në bazë të deklaratës noteriale 06.08.2018, pasi nëna e Z. Ariet Malaj ka mbyllur depozitën bankare për arsye shëndetësore.
4) Djali, Z. Dritan Malaj, përfituar nëpërmjet transfertës bankare shumën 8 510 Euro si dhurim pa asnjë kusht nga babai Z. Ariet Malaj, në bazë të deklaratës noteriale datë 06.08.2018. Burimi i këtyre fondeve është nga mbyllja e depozitës pa afat të mamasë së Z. Ariet Malaj.
5) Subjekti deklarohet si firmë e dytë në depozitim e të ardhurave të nënës në një bankë të nivelit të dytë me gjendje në monedhën Lekë (9 527 Lekë), në monedhën Euro (6 236 Euro) dhe në monedhën Dollarë (4 027 Dollarë).


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar për vitin 2018, shuma 8 892 Euro si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në një bankë të nivelit të dytë në datën 21.12.2010 në shumën 35 000 Euro.