Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 2 422 408.91 Lekë nga paga si deputet i Kuvendit të Shqipërisë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Znj. Jurgen Xholi, të ardhura në vlerën 797 194 Lekë nga paga pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor.
2) Bashkëshorti, Znj. Jurgen Xholi, të ardhura në vlerën 1 638 000 Lekë nga shpërndarja e fitimit si dividentë, në shoqërinë JMT Consulting.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendje të mjeteve monetare cash si kursime të të ardhurave, 1 200 000 Lekë në datë 31.12.2019.
2) Llogari bankare me gjendje 118 100.85 Lekë në datë 31.12.2019.
3) Bashkëshorti, Znj. Jurgen Xholi, gjendje të mjeteve monetare cash si kursime të të ardhurave, shuma 1 100 000 Lekë në datë 31.12.2019.
4) Bashkëshorti, Znj. Jurgen Xholi, llogari bankare me gjendje 16 477.58 Euro në datë 31.12.2019.
5) Bashkëshorti, Znj. Jurgen Xholi, gjendje të llogarisë bankare në datë 31.12.2019, shuma 1 683 693.69 Lekë.
6) Bashkëshorti, Znj. Jurgen Xholi, depozitë bankare të krijuar në datë 07.12.2018 me afat 5 vjet dhe me gjendje 4 000 000 Lekë në datë 31.12.2019.
7) Bashkëshorti, Znj. Jurgen Xholi, llogari bankare me gjendje 365 761.58 Lekë në 31.12.2019.
8) Bashkëshorti, Znj. Jurgen Xholi, gjendje të overdraftit të kredisë të disbursuar në datë 11.12.2018 me vlerë 3 630 000 Lekë. Gjatë vitit 2019 nuk është bërë asnjë shlyerje e detyrimit.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka