Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga (dhe për uniformë) në funksionin e Drejtorit të Përgjithshëm të SHKB-së në Ministrinë e Punëve të Brendshme, 1 504 283 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsTë ardhura të siguruara pas heqjes dorë nga pasuria e paluajtshme, trashëguar nga prindërit. Pjesa e të dy bashkëshortëve i është shitur vëllait kundrejt shumës prej 1 000 000 lekë, nga të cilat 700 000 likuiduar në vitin 2016 dhe 300 000 do të likuidohen në vitin 2017.
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, znj, Anila Skëndo, të ardhura nga paga në detyrën e zv.drejtores së shkollës "Gustav Mayer", për vitin 2016, 590 377 lekë.
2) Bashkëshortja, znj. Anila Skëndo, të ardhura nga paga në shoqërinë "Bufalo" sh.p.k, për vitin 2016, 599 920 lekë.
3) Vajza, znj. Kristina Skëndo, të ardhura nga paga në shoqërinë "Balkan Trans Albania" sh.p.k, për vitin 2016, 692 616 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Gjendja cash, 700 000 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në fund të vitit 2016, llogari page, 1 290 805 lekë nga të cilat 665 885 të mbartura nga viti 2015.
3) Bashkëshortja, znj. Anila Skëndo, gjendja e llogarisë bankare, llogari page, në fund të vitit 2016, 1 025 159 lekë nga të cilat 826 320 lekë të mbartura nga viti 2015.
4) Bashkëshortja, znj. Anila Skëndo, gjendja e llogarisë bankare, llogari page, në fund të vitit 2016, 621 920 lekë nga të cilat 22 300 lekë të mbartura nga viti 2015.
5) Vajza, znj. Kristina Skëndo, gjendja e llogarisë bankare, llogari page, 669 586 lekë.
6) Në proces miratimi marrja e një kredie bankare për përballimin e pagesave të kësteve sipas kontratës së sipërmarrjes me shoqërinë "Pajton".