Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si anëtar i Komisionit të Prokurimit Publik, 1 123 356 lekë.
2) Të ardhura nga dieta pune nga Organisation for Economic, SIGMA, qershor 2016, 34 546 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëjetuesja, Anisa Pina, të ardhura nga paga si specialiste e nivelit të lartë pranë Ministrisë së Energjisë, 686 400 lekë.
2) Të ardhura nga dieta pune pranë Ministrisë së Energjisë, 5 500 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Të ardhura të siguruara nga shitja e një motori scuter, 48 000 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në euro në një bankë të nivelit të dytë, nuk ka ndryshim.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me + 899 000 lekë marre nga shitja e motorit dhe depozitim nga gjendja cash deklaruar me parë.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, llogari page si anëtar i KPP, shtuar me 787 200 lekë dhe është investuar në bono thesari më 22 dhjetor, 2016, në Bankën e Shqipërisë, shuma prej 1 200 000 lekë.
5) Pronar i një automjeti, marka Mercedes Benz C class, blerë me kontratë shitblerje më 15.07.2015.
7) Bashkëjetuesja, Anisa Pina, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me + 700 000 lekë. Është investuar në bono thesari në Bankën e Shqipërisë, në 22 dhjetor 2016, shuma prej 700 000 lekësh ku 400 000 lekë janë depozitim i gjendjes cash te deklaruar më parë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka