Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga si Ndihmëse Ligjore e Presidentit të Republikës së Shqipërisë, 1 396 509 lekë.
Incomes from BonusesTë ardhura nga dieta dhe shërbime brenda e jashtë vendit, 2 000 lekë dhe 240 euro.
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Interesa Bono Thesari, 127 062 lekë.
2) Interesa llogari kursimi, 101 890 lekë (mujore bruto llogari saving)
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function194%
Others
1) Gjendje llogari bankare, shtuar nga interesa bruto me 93 971 lekë, pjesa takuese 50%.
2) Gjendje llogari bankare, shtuar nga interesa bruto me 129 dollar, pjesa takuese 50%.
3) Gjendje llogari bankare, interesa vjetore bruto shtuar me 22 973 lekë, pjesa takuese 50%.
4) Gjendje llogari bankare, shtuar me 9 dollar, pjesa takuese 50%.
5) Gjendje llogari bankare, interesa vjetore bruto shtuar me 48 euro, pjesa takuese 50%.
6) Tërhequr gjatë vitit 2016 Bono Thesari në vlerën totale 12 171 931 lekë, për tu riinvestuar më 25.08.2016 vlera prej 8 460 000 lekë. deklarohet shtese interesa bruto prej 127 061 lekë
7) Derdhur në llogari FiBank Saving data 1. 02. 2016 vlera 894 995 lekë, me datë 8.02. 2016 vlera 1 337 000 lekë, me datë 20.05.2016 vlera 1 791 999 lekë, dhe tëhequr në datën 26. 09. 2017 127 000 lekë. Hapur llogari depozite njëvejcare 127 000 lekë shtuar sipas interesave me llogari saving mujore bruto ne lek 101 890 lekë.
8) Gjendje para cash më 31 dhjetor, 850 000 lekë.
9) Detyrime të papaguara në vlerën 14 200 euro për total vlerë huaje marrë pa afat dhe pa interes.
10) Detyrime të papaguara në vlerën 300 000 lekë për total vlerë huaje marrë pa afat dhe pa interes.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka