Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhurat neto nga funksioni i Deputetes së Kuvendit të Shqipërisë (paga, rimbursim të shpenzimeve të karburantit, rimbursim të shpenzimeve të telefonit, honorare dhe dieta) për periudhën Janar-Dhjetor 2018, shuma 1 186 474 Lekë.
2) Të ardhura neto nga shpërblimi si eksperte e Decentralization and Local Development Program, shuma 510 Euro.
3) Të ardhura në vlerën 76 040 Lekë nga mësimdhënia dhe trainime në Universitetin “Luarasi”.
4) Të ardhura si dieta udhëtimi nga OSCE, shuma 779 Euro.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura nga interesat bankare të depozitve bankare së bashku me bashkëshortin, shuma 253 100 Lekë.
Incomes from RentTë ardhura mujore në vlerën 23 800 Lekë nga qiradhënia e banesës për periudhën Janar-Dhjetor 2018.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Agron Tyli, të ardhura nga paga (periudha 01.01.2018-04.07.
2018) dhe shpërblime (dëmshpërblim sa paga për shkak të largimit nga puna Korrik-Dhjetor
2018), pranë Autoriteti Rrugor Shqiptar, shuma 1 127 885 Lekë.
2) Nëna e Z. Agron Tyli, të ardhura nga pensioni për 12 muaj (Janar-Dhjetor
2018), kësti mujor 20 000 Lekë.
3) Bashkëshorti, Z. Agron Tyli, të ardhura në vlerën 629 000 Lekë nga interesat bankare të Obligacioneve 10 Vjeçare.
4) Bashkëshorti, Z. Agron Tyli, të ardhura në vlerën 134 300 Lekë nga interesat bankare të Obligacioneve 10 Vjeçare.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë është 1 580 788.8 Lekë, me burim të ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare nga statusi i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 29 403.57 Lekë me burim të ardhua nga interesat bankare të obligacioneve 5 vjeçare.
3) Bashkëshorti, Z. Agron Tyli, Kartë Visa në një bankë të nivelit të dytë, shtesë nga paga, interesat, qiraja e shtëpisë, shtesë shuma 280 681 Lekë.
4) Bashkëshorti, Z. Agron Tyli, gjendje monetare cash, shtesë nga kursimet, 200 000 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Bashkëshorti, Z. Agron Tyli, shpenzuar shumën 1 194 Euro si shlyerje të kredisë konsumatore të marrë në një bankë të nivelit të dytë për blerje automjeti, duke sjellë likuidimin total të kredisë.