Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe shpërblime, 1 895 110 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura si Anëtar i Këshillit të Prokurorisë, 40 500 lekë.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura nga qira objektit bar-restorant, 54 000 euro, tatim në burim i paguar.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga dhe shpërblime si Specialiste pranë AMK, Bashkia Tiranë, një muaj, 34 996 lekë.
2) Djali, të ardhura nga paga dhe shpërblime si Specialist pranë DPSHTRR, tre muaj, 127 500 lekë.
Payments received for obligations from third partiesShitur më 09.03.2015 arë me sip. 200 m2, 950 000 lekë.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function537%
Others
1) Detyrime të papaguara në vlerën 35 968 euro për kredi banakre marrë për shtesë pishine marrë më 25.09.2007 me principal 250 000 euro dhe interes 8%.
2) Detyrime të papaguara në vlerën 3 257 041 lekë për kredi bankare dhe kartë krediti
3) Gjendje kursime kesh, shtuar me 11 000 euro.
4) Gjendje llogari bankare 286 euro.
5) Gjendje llogari bankare 110 741 lekë.
6) Gjendje llogari bankare -6.59 euro.
7) Bashkëshortja gjendje llogari bankare 34 000 lekë.
8) Shkëmbyer sipas kontratës së datës 16.09.2015 ap. banimit deklaruar në vitin 2006 dhe rivlerësuar në vitin 2012 me një ap. tjetër, pjesë e regjimit martesor.
9) Blerë më 25.02.2015 vreshtë me sip. 800 m2 në Tiranë, me të ardhura nga paga, 400 000 lekë.
10) Blerë më 30.01.2015 arë me sip. 1390 m2 në Tiranë, me të ardhura nga paga, 600 000 lekë.
11) Dhuruar nga prindërit më 02.07.2015 arë me sip. 1750 m2 në Tiranë, 600 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc

1) Detyrime të paguara në vlerën -27 359 euro për kredi banakre marrë për shtesë pishine marrë më 25.09.2007 me principal 250 000 euro dhe interes 8%.
2) Detyrime të paguara në vlerën -677 925 lekë për kredi bankare dhe kartë krediti.