Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsPaga e përfituar si gjyqtar 1 092 785 (një milion e nëntëdhjetë e dymijë e shtatëqind e tetëdhjetë e pesë) Lekë.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interests
Incomes from Rent
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja Suzana Cena paga përfituar nga puna si Inspektore pranë Agjencisë së Kthim dhe Kompensim Pronash 735 174 lekë.
2) bashkëshortja zonja Suzana Cena paga e përfituar si punonjëse pranë Qendrës Spitalore Nënë Tereza në vlerën 28 724 lekë.
Payments received for obligations from third parties
1) Paguar gjatë 2015 vlerën 765 euro për një hua Leasing për autoveturë me vlerë detyrimi 5000 euro, mbetur pa paguar me 31 dhjetor 2015 vlera 2 642 euro.
2) Hua e marrë nga kunata në datën 4. 5. 2015 në vlerën 3988 euro me qëllim blerje autoveture.
3) shlyer një detyrim i mbetur me vlerën 1000 euro si shlyerje përfundimtare në 2015.
4) marrë kredi një shoqërie me qëllim mobilim banese në vlerën 700 000 lekë.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc