Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga Paga si Gjyqtar 1 145 909 (një milion e njëqind e dyzet e pesë mijë e nëntëqind e nëntë) Lekë.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura nga puna si pedagog i jashtëm dhe ekspert pranë Shkollës së Magjistraturës 135 750 lekë.
Incomes from bank interests
Incomes from Rent
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateTë ardhura paga e bashkëshortes si gjyqtare 799 794 lekë.
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
OthersPakësuar kursimet gjatë vitit 2015 me 800 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc

1) Paguar gjatë 2015 kredi për shtëpi në vlerën 337 795 lekë, kredia në vlerën 5 000 000 shlyhet deri më 2036, shuma mbetur pa shlyer në 31 dhjetor 2015 është 4 429 910 lekë.
2) paguar gjatë vitit 2015 vlera prej 2 214 euro e qirasë leasing dhe zonjës Elbana Lluri për një makinë, shuma e leasing mbetur pa paguar në 31 dhjetor 2015 është 2 860 euro.