Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto të vitit me vlerë 1 076 654 Lekë, nga paga si Kryetare e Bashkisë Sarandë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura me vlerë 98 600 Lekë si këshilltare pranë Këshillit të Qarkut Vlorë.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, të ardhura neto me vlerë 849 999,96 Lekë nga qiradhënia e objektit të ndodhur në Lagjien nr.2 në Sarandë, sipas kontrateve të qirasë me datë 04.09.2012 dhe 05.02.2013, për periudhën Dhjetor 2016 - Gusht 2017.
2) Bashkëshorti, të ardhura neto me vlerë 165 000 Lekë nga qiradhënia e objektit me sipërfaqe 29.3 m2 që ndodhet në proces legalizimi, për periudhën Shator-Dhjetor 2017.
3) Bashkëshorti, të ardhura neto me vlerë 204 000 Lekë nga qiradhënia.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendje në llogarinë bankare pranë Societe Generale Albania me vlerë 37 375,95 Lekë, krijuar nga të ardhurat e pagës si Kryetare e Bashkisë Sarandë dhe këshilltare e Këshillit të Qarkut Vlorë.
2) Gjendje në llogarinë bankare pranë Raiffeisen Bank me vlerë 24 331,18 Lekë, krijuar nga të ardhurat e pagës si Kryetare i Bashkisë Sarandë dhe këshilltare e Këshillit të Qarkut Vlorë.
3) Bashkëshorti Z. Virjon Koka, gjendje në llogarinë bankare pranë Tirana Bank me vlerë 30 055 Lekë, krijuar nga të ardhurat e qiradhënies.
4) Bashkëshorti ka shlyer shumën prej 249 417 Lekë për kredinë me vlerë 680 000 Lekë, me afat 60 muaj, interes 2,083% dhe këst mujor prej 20 000 Lekë, marrë në datë 15.12.2016 pranë Fondit Besa. Gjendja e mbetur e detyrimit në 31 Dhjetor 2017 është 888 107,4 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Nuk ka