Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2013
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga dhe shpërblimet si Kryetar Bashkie 820 868 lekë.
2) Të ardhurat nga projekti "Smart Culture" 114 052 lekë.
Incomes from Bonuses
1) Të ardhura nga bonuset si Kryetar Bashkie 540 000 lekë.
Incomes from Advisor / Member of Boards
1) Të ardhurat si anëtar i Këshillit të Qarkut 46 800 lekë.
Incomes from bank interests
1) Të ardhurat nga interesat në Bono Thesari 6 066 352 lekë. Të ardhurat janë pjesë e regjimit martesor.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja: të ardhura nga paga 306 000 lekë.
2) Vajza: të ardhura nga paga 564 000 lekë.
3) Djali: të ardhura nga paga 265 000 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function555%
Others
1) Marrje kredie në vlerën 2 700 000 lekë për blerje makine.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2013
expenseDesc

1) Totali i blerjeve Bonosh Thesari 6 000 000 lekë. Investimi është pjesë e regjimit martesor.
2) Blerje automjeti në vlerën 2 749 000 lekë me kredi bankare.
3) Detyrime të paguara në vlerën 351 000 lekë për një kredi bankare të marrë për blerjen e makinës.
4) Shpenzim i vlerës 300 000 lekë nga gjendja monetare, e paspecifikuar.