Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsNuk ka
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja cash, 200 000 lekë, pjesa takuese 50 %, pjesë e regjimi martesor 50 % me 50 % me bashkëshorten.
2) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë marrë më 24.10.2012 në shumën 50 000 euro, këst mujor 387 euro. Detyrimi i shlyer, 4 400 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 74 260 euro deri më 24.10.2032.
3) Detyrim i mbetur pashlyer ndaj një shoqërie për shkak të diferencës së papaguar të çmimit të përgjithshëm, detyrim i pandryshuar nga deklarimi i mëparshëm, 4 661 400 Lekë.
4) Detyrim ndaj një shoqërie për shkak të blerjes së sipërfaqes 20.2 m2 rezultuar e tepërt në ap. e blerë më parë, detyrim i pandryshuar nga deklarimi i mëparshëm, 1 161 500 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka