Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga si gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë, 1 445 772 lekë neto.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Të ardhura nga interesat e një depozite bankare në një bankë të nivelit të dytë, 17 484 lekë, pjesa takuese 50 %.
2) Të ardhurat nga interesat e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 46 789 lekë, pjesa takuese 50 %.
3) Të ardhura nga interesat e fondit të investimit në një bankë të nivelit të dytë. 170 000 lekë, pjesa takuese 50 %.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Alfred Mullaj, të ardhura vjetore nga paga, posti drejtues, pjesëmarrja në borde, komision vlerësimi, oponenca, orë shtesë etj., në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, 1 150 096 lekë.
2) Bashkëshorti, Z. Alfred Mullaj, të ardhura vjetore nga paga, posti drejtues, pjesëmarrja në komisione vlerësimi, oponenca, 147 600 lekë.
3) Bashkëshorti, Z. Alfred Mullaj, të ardhura nga pagesat si ekspert pranë kompanive COWI/IPF4, Societa Botanica Italiana etj., 13 207 euro.
4) Djali, Z. Gentian Mullaj, të ardhura nga paga si vice President and Assistand General Counsel, Prime Brokerage J.P Morgan Chase Bank, News York, 198 240 dollarë.
5) Vajza, Znj. Anisa Mullaj, të ardhura vjetore nga paga si specialiste dhe inspektore në ILDKPKI, 929 547 lekë.
6) Vajza, Znj. Anisa Mullaj, të ardhura nga interesat e Fondit të Investimit në një bankë të nivelit të dytë, 12 000 lekë.
7) Vajza, Znj. Anisa Mullaj, të ardhura nga interesat e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 37 400 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga paga, 838 848 lekë.
2) Bashkëshorti, Z. Alfred Mullaj, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura të krijuara nga pagesat si ekspert pranë kompanive CONWI/IPF4, Societa Botanica Italiana etj., shtesë 3 206 euro, pjesa takuese 50 %.
3) Bashkëshorti, Z. Alfred Mullaj, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga pjesëmarrja në borde, komisione vlerësimi, oponenca etj., shtesë 104 203 lekë, pjesa takuese 50 %.
4) Bashkëshorti, Z. Alfred Mullaj, të ardhura nga interesat e fondit të investimeve në një bankë të nivelit të dytë, 2 000 euro, pjesa takuese 50 %.
5) Bashkëshorti, Z. Alfred Mullaj, të ardhura nga interesat e fondit të investimeve në një bankë të nivelit të dytë, 150 000 lekë, pjesa takuese 50 %.
6) Bashkëshorti, Z. Alfred Mullaj, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, interesa plus shtesë fondi nga të ardhurat e krijuara nga paga në Universitetin e Tiranës, pjesëmarrja në borde, këshillin e fakultetit, orët shtesë, projekte, etj., 1 107 700 lekë, pjesa takuese 50 %.
7) Bashkëshorti, Z. Alfred Mullaj, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga paga si profesor pranë Universitetit të Tiranës, pjesëmarrja në borde apo këshillin e fakultetit, orë shtesë, projekte etj., 522 788 lekë, pjesa takuese 50 %.
8) Bashkëshorti, Z. Alfred Mullaj, blerje kuotash në Fondin e Investimit në një bankë të nivelit të dytë në vlerën 10 000 euro, pjesa takuese 50 %, (të ardhura të krijuara nga pagesat si ekspert pranë kompanive CONWI/IPF4, Societa Botanica Italiana etj..
9) Vajza, Znj. Anisa Mullaj, kalimi në Fondin e Investimit më 18.05.2016 të shumës, 400 000 lekë, të ardhura nga prindërit.
10) Vajza, Znj. Anisa Mullaj, gjendja e llogarisë së pagës më 31.12.2016 është 151 373 lekë.
11) Vajza, Znj. Anisa Mullaj, kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë në shumën 200 000 lekë me afat 1 vit, normë interesi 6.5 %, marrë më 23.04.2015, me këst mujor 17 224 lekë. Detyrimi i shlyer plotësisht 69 477 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka