Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga për vitin 2016 si gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, 1 402 546 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Asim Hoxha, të ardhura nga paga për vitin 2016 si specialist pranë ZVRPP, Tiranë, 756 800 lekë.
2) Vajza, Znj. Siva Hoxha, të ardhura si inxhiniere mekanike pranë kompanisë NASON Industrial (pjesë e BIRD Construction 17007 107 Ave Edmonton, AB T5S 1G3, Canada), duke filluar nga 09.05.2016 - 31.12.2016, shuma 50 174.94 dollarë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja cash, kursime nga paga e deklarueses dhe bashkëshortit, 210 000 lekë, pjesa takuese 50 %.
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në Raiffeisen Bank, kursime nga paga, 207 000 lekë.
3) Vajza, Znj. Siva Hoxha, aksione pranë BIRD Construction Inc, të mbajtura nga rroga, vlera e aksioneve 1 608.04 dollarë kanadezë.
4) Vajza, Znj. Siva Hoxha, gjendja e llogarisë rrjedhëse në TD Bank, 20 133.59 dollarë kanadezë.
5) Vajza, Znj. Siva Hoxha, gjendja e depozitës bankare në TD Bank, 5 675.54 dollarë kanadezë.
6) Vajza, Znj. Siva Hoxha, hua për arsimin pranë Universitetit të Albertës sipas aktmarrëveshjes dt. 05.01.2016 në shumën 12 754.14 dollarë kanadezë. Detyrimi i shlyer, 13 775.48 dollarë kanadezë. Detyrimi i mbetur pashlyer për shkollimin pranë Universitetit të Albertës për vitet 2012-2016 është, 68 845.86 dollarë kanadezë.
7) Bashkëshorti, Z. Asim Hoxha, gjendja e llogarisë rrjedhëse pranë Raiffeisen Bank, 83 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Shpenzime për shkollimin e djalit, Z. Orsel Hoxha, 756 800 lekë. Këto lekë ishin të ardhura nga kursimet cash dhe nga llogaria rrjedhëse e deklarueses dhe bashkëshortit, 50 % secili.