Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga vjetore, 1 037 309 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Dhimitraq Skënderi, të ardhura vjetore si pedagog në Universitetin e Sporteve, 1 289 942 lekë.
2) Bashkëshort, Z. Dhimitraq Skënderi, të ardhura nga kontrata e punësimit 01.01.2016 - 31.12.2016 pranë klubit të futbollit Tiranë, 350 000 lekë për vit.
3) Vajza, Znj. Antuen Skënderi, të ardhura nga paga vjetore në Ambasadën e Mbretërisë së Bashkuar, 1 189 908 lekë.
4) Vajza, Znj. Antuen Skënderi, të ardhura nga honoraret, kontratë konsulence 01.07.2016, vlera 6 120 euro.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Kontratë sipërmarrjeje për një banesë 107 m2 nga të cilat 57 m2 është përfituar nga trashëgimia dhe 50 m2 është blerë me vlerën 40 000 euro nga e cila janë paguar 20 000 euro (vlerë kjo e përfituar nga shitja e banesës në bashkëpronësi). Deklaruesja është bashkëpronare e një toke truall me sip. 225 m2, kompensuar me vendimin dt. 15.12.1995 nga AKKP. Për sipërfaqen e kthyer në bashkëpronësi me vendimin dt. 15.12.1995 të AKKP-së me sip. 120 m2 është lidhur kontrata e sipërmarrjes.
2) Bashkëshorti, Z. Dhimitraq Skënderi, pronar i një automjeti tip 'Benz' prodhim i vitit 1995, vlera 8 000 euro.
3) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, e përbashkët me bashkëshortin, marrë më 31.03.2009, në shumën 4 000 000 me afat 120 muaj, këst mujor 53 145 lekë. Detyrimi i mbetur pashlyer, 1 287 996.87 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka