Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga puna si gjyqtare e Gjykatës së Apelit, 1 415 732 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura nga interesat e marra nga investimi në obligacione, 730 618 lekë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Edmond Sinojmeri, të ardhura nga puna si specialist IT në Prokurorinë e Përgjithshme, 728 208 lekë.
2) Bashkëshorti, Z. Edmond Sinojmeri, të ardhura nga puna si specialist IT në Prokurorinë e Përgjithshme për vitin 2015, të paguara në vitin 2016 në ekzekutim të vendimit gjyqësor për kthimin në punë, 546 156 lekë.
3) Djali, Z. Eris Sinojmeri, të ardhura si specialist në sektorin e sigurisë së informacionit pranë Bankës së Shqipërisë, 1 386 129 lekë.
4) Bashkëshorti, Z. Edmond Sinojmeri, të ardhura nga vendimi i ATPP-së nr. 173 dt. 01.12.2016 si trashëgimtar i babait, Fehmi Sinojmeri, 2 511 789 lekë.
5) Djali, Z. Silvi Sinojmeri, të ardhura nga puna si universal bankare, në "Citizens Bank", (janar - dhjetor 2016.), vlera 33 200 dollarë.
6) Bashkëshortja e djalit, Z. Silvi Sinojmeri, Blerina Sinojmeri, të ardhura si sales & service associate tek East Boston Savings (mars - dhjetor 2016.), vlera 24 740 dollarë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pakësuar pasuria me 40 000 dollarë, kjo shumë i është dërguar djalit, Silvi Sinojmeri që jeton në Boston, për t'i përdorur për nevoja familjare, pjesa takuese 50 %.
2) Gjendja cash, kursime nga të ardhurat familjare, shtesë 1 000 000 lekë, pjesa takuese 50 %.
3) Kredi bankare në shumën 5 000 000 lekë me kohëzgjatje 25 vjet, normë interesi 3 %, këst mujor 23 711 lekë, marrë më 07.07.2004. Detyrimi i shlyer, 192 021 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer, 2 979 031 lekë.
4) Djali, Z. Silvi Sinojmeri, gjendja e llogarisë bankare në "East Boston Savings Bank", nga kursimet e tij dhe bashkëshortes, 10 111 dollarë, pjesa takuese 50 %.
5) Djali, Z. Silvi Sinojmeri, gjendja e llogarisë bankare në "Citizens Bank", kursimet e tij dhe të bashkëshorte, 3 000 dollarë, pjesa takuese 50 %.
6) Djali, Z. Silvi Sinojmeri, shpenzime për mbylljen e kontratës së kredisë më 12.08.2016, për blerje ap., vlera 46 052 dollarë, pjesa takuese 50 %.
7) Djali, Z. Silvi Sinojmeri, pasuria pakësuar me 40 000 dollarë, dërguar prindërve, pjesa takuese 50 %.
8) Djali, Z. Silvi Sinojmeri, kredi bankare për blerjen e një ap. banimi në Revere - Boston. Kredia është marrë në "Eastern Bank" më 12.08.2016 në shumën 284 750 dollarë për 30 vjet me këst mujor 1 676.22 dollarë. Detyrimi i shlyer, 6 705 dollarë, detyrimi i mbetur pashlyer, 281 416 dollarë.
9) Djali, Z. Silvi Sinojmeri, kontratë me "Auto Lease Honda Finance" për të marrë me leasing një automjet tip "Honda" e lidhur më 11.02.2016 me afat 39 muaj dhe këst mujor 149.73 dollarë. Detyrimi i shlyer, 1 497.3 dollarë, detyrimi i mbetur pashlyer, 4 200 dollarë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka