Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga si gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë, 1 418 473 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of Boards
1) Të ardhura nga honoraret si anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, 102 000 lekë.
2) Të ardhura nga honoraret për pjesëmarrjen në mbledhjet e KPMGJ-së, 38 250 lekë.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura (të përbashkëta me bashkëshorten) nga qiraja për periudhën qershor - gusht 2016, 1050 euro.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Vajza, të ardhura për reklamën bërë për Kube Studio sh.p.k, 120 euro.
2) Bashkëshortja, Znj. Rozana Haxhialushi, të ardhura nga paga si pedagoge në UT, 793 143 lekë.
3) Vajza, të ardhura për reklamën bërë për Anima Studio sh.p.k, 420 000 lekë.
4) Nëna, Znj. Rahmije Haxhialushi, të ardhura nga pensioni, 163 580 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pronar i 1 të 4 tës së 47 hektarëve pyll në Vorë trashëguar nga babai Z. Asim Haxhialushi i cili e ka përfituar nga KKP-ja Tiranë në vitin 2001.
2) Pronar i 1 të 4 tës së 62500 m2 trualli të lirë në Vorë, trashëguar nga babai Z. Asim Haxhialushi i cili e ka përfituar nga KKP-ja Tiranë në vitin 1997.
3) Zotëron 1 të 4, të 200 m2 truall dhe 181 m2 ndërtese në Shetaj, Durrës, trashëguar nga babai Z. Asim Haxhialushi i cili e ka përfituar nga KKP-ja Durrës. Deklaruesi është në proces të regjistrimit të pronës në ZVRPP Durrës.
4) Pronar i 1 të 4 së 58 000 m2 ullishte në Mariqinet, trashëguar nga babai Z. Asim Haxhialushi.
5) Pronar me 100 % i një garazhi me sip. 26.19 m2 në Tiranë, 1 e 4 e të cilit është trashëguar nga babai Z. Asim Haxhialushi dhe 3 të 4 e pasurisë është fituar me kontratë dhurimi.
6) Pronar i 1 të 14 së një trualli me sip. 280 m2 në Karpen, Kavajë, trashëguar nga babai Z. Asim Haxhialushi i cili e ka përfituar nga KKP-ja Kavajë më 1997.
7) Pronar i 1 të 4 së pjesës që i takon babait Z. Asim Haxhialushi, si trashëgimtar i gjyshit të deklaruesit në pronat për të cilat është shprehur KKP-ja Kavajë në vitin 1999 ku është njohur kompensimi në shumën 4 656 400 lekë.
8) Pronar i 1 të 4 së pjesës që i takon babait Z. Asim Haxhialushi, si trashëgimtar i gjyshit të deklaruesit në pronat për të iclat është shprehur KKP-ja Kavajë në vitin 1995 ku është njohur kompensimi për 47.5 m2 truall.
9) Pronar i 1 të 4 së pjesës që i takon babait Z. Asim Haxhialushi, si trashëgimtar i gjyshes të deklaruesit ...Haxhialushi (Preza) në pronën e cila figuron e regjistruar në emër të hallës së deklaruesit me prej 38000 m2 arë në Shetaj të Durrësit, pronë e cila është përfituar si pronë e vjetër nga familja Preza.
10) Sipas dëshmisë së trashëgimisë më 15.05.2002 dhe 08.01.2016 zotëron 1 të 4 e pronave që i takonin babait Z. Asim Haxhialushi për të cilat është shprehur KKP-ja Durrës më 21.06.2002 por dhe Gjykata e Shkallës Parë, Durrës, përkatësisht: 631.7 ha në Pyllin e Myzhlit; 1308.5 ha në Pyllin e Bizës. Këto prona janë në proces regjistrimi në ZRPP Durrës dhe Tiranë.
11) Pronar i 1 të 4 i gjitha pronave që rrjedhin nga familja Preza për të cilat është shprehur KKP-ja Durrës dhe Tiranë të cila i ka përfituar babai z. Asim Haxhialushi nga trashëgimia e tezes së tij Mediha Barbulushi sipas dëshmisë së trashëgimisë dt. 25.08.2014.
12) Pronar (së bashku me bashkëshorten) i një ap. me sip. 106.72 m2 në Tiranë përfituar sipas kontratës së dhurimit dt. 17.08.2016.
13) Gjendja cash, kursime të familjes dhe nga paga, të përbashkëta me bashkëshorten, shtesë 300 000 lekë.
14) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, e përbashkët me bashkëshorten, pakësim 10 750 euro, gjendja më 31.12.2016 është 1.43 euro.
15) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, e përbashkët me bashkëshorten, pakësim 3 138 dollarë, gjendja më 31.12.2016 9.26 dollarë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka