Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga si kryetar i Gjykatës së Apelit Tiranë, 1 530 196 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura si anëtar i Bordit Drejtues të Zyrës së Administrimit të Buxhetit Gjyqësor, 32 087 lekë.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Irena Demiraj, të ardhura nga paga si punonjëse e bibliotekës së Fakultetit Ekonomik për periudhën 19 shtator - 31 dhjetor 2016, vlera 107 122 lekë.
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura nga shitja e automjetit më 25.08.2016 në vlerën 5 000 euro, pjesa takuese 50 %.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja cash, të ardhura nga shitja e automjetit kursime vjetore të pagës së deklaruesit, të bashkëshortes dhe diferenca e kredisë së marrë për vajzën, 7 000 euro dhe 400 000 lekë, pjesa takuese 50 %.
2) Kredi bankare marrë në 'Credins Bank' më 07.04.2016 për pagesën e studimeve të vajzës, Znj. Juela Demiraj në degën Financë, fakulteti jopublik 'Bocconi', Milano, Itali, në shumën 20 000 euro. Nga këto 17 000 euro kanë kaluar në emër të vajzës në llogarinë rrjedhëse në Banca Popolare di Sondrio, Itali. Kredia është me afat 15 vjet, këst mujor 146 euro. Detyrimi i shlyer 1 168 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 19 331.77 euro.
3) Overdraft për kartën Visa Classic me limit kreditimi 1 000 000 lekë.
4) Vajza, Znj. Juela Demiraj, gjendja e llogarisë bankare më 31.12.2016, në Banca Popolare di Sondrio, Milano, 8 144.73 euro, (të mbetura nga shuma prej 17 000 euro kaluar nga babai pas kredisë së marrë në një bankë të nivelit të dytë).


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Shpenzime në shumën 1 168 euro për shlyerjen e kredisë bankare marrë në 'Credins Bank' dytë më 07.04.2016 për pagesën e studimeve të vajzës, Znj. Juela Demiraj në degën Financë, fakulteti jopublik 'Bocconi', Milano, Itali, në shumën 20 000 euro. Nga këto 17 000 euro kanë kaluar në emër të vajzës në llogarinë rrjedhëse në Banca Popolare di Sondrio, Itali.