Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 2 917 324 Lekë nga paga dhe përfitimet e tjera financiare si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from Rent
1) Të ardhura në vlerën 143 500 Lekë nga qiradhënia e shtëpisë për 7 muaj, shumë e derdhur në llogarinë bankare të bashkëshortes.
2) Të ardhura në vlerën 30 000 Lekë si paradhënie për qiranë e një njësie në Gramsh, marrë në datë 16.12.2019. Sipas marrëveshjes, qiraja fillon nga 01.01.2020.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Miranda Bici, të ardhura në vlerën 595 144 Lekë nga paga si inxhiniere në shoqërinë Ujësjellës Gramsh Sh.a, periudha 01.01.2019-31.12.2019.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Subjekti deklaron se në 17.05.2019 ka transferuar shumën 5 000 000 Lekë nga llogaria personale te llogaria bankare e djalit në një bankë të nivelit të dytë. Fondet e transferuara e kanë burimin nga shitja e apartamentit në Gramsh datë 16.02.2018 në vlerën 5 000 000 Lekë.
2) Llogari rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje 480 328 Lekë në 31.12.2019.
3) Kredi me kufi (Overdraft) të marrë në një bankë të nivelit të dytë në shumën 120 000 Lekë në 26.01.2019, me qëllim mbulimin e llogarisë së kredimarrësit kur nuk disponohen fonde të mjaftueshme. Gjendja e overdraftit në 31.12.2019 është 120 000 Lekë.
4) Bashkëshortja, Znj. Miranda Bici, llogari rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje 96 414 Lekë në 31.12.2019.
5) Djali, Z. Andrit Bici, llogari bankare të hapur në datë 17.05.2019 me vlerë 5 000 000 Lekë. Burimi i të ardhurave është nga transferta e bërë në datë 17.05.2019 nga llogaria e subjektit si të ardhura nga shitja e një apartamenti në Gramsh në 16.02.2018 (referim pika
1).


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka