Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si gjyqtar në Gjykatën e Shkallës së Parë, 01.01.2014 - 31.08.2014, 1 131 044 lekë.
2) Të ardhura nga paga si gjyqtar në Gjykatën e Apelit, 01.08.2014 - 31.12.2014, 462 848 lekë.
3) Të ardhura nga puna si ekspert pranë Shkollës së Magjistraturës, 36 000 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from Rent
1) Të ardhura nga qiraja e ap. në Bul. “Bajram Curri”, 432 000 lekë.
2) Të ardhura nga qiraja e objektit, ish-klinikë dentare në rrugën “Budi”, 275 000 lekë.
3) Të ardhura nga qiraja e pasurisë klinikë dentare, si bashkëpronar, 324 000 lekë.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga administrimi i një klinike dentare, 3 767 654 lekë.
2) Djali, të ardhura nga paga në Ministrinë e Drejtësisë si përgjegjës sektori në Sektorin e Inspektimit të Prokurorisë, 818 222 lekë.
3) Vajza, të ardhura për periudhën mars-shtator si higjeniste në klinikën “Lumturi Brahimllari”, 126 000 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Bashkëpronar me 50 % i një prone me sip. 36 m2 me vlerë, 7 056 500 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 246 000 lekë.
3) Gjendja e llogarisë së përbashkët me bashkëshorten në një bankë të nivelit të dytë, 1 300 euro.
4) Gjendja cash, 800 000 lekë.
5) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, 50 000 euro, detyrimi financiar i pashlyer 18 812 euro.
6) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, 25 000 euro, detyrimi financiar i pashlyer 16 982 euro.
7) Pagesa mbi tatimin në masën 10 % për të ardhura nga qiratë, 114 000 lekë.
8) Bashkëshortja, shpenzime për blerjen e aseteve të luajtshme për klinikën dentare, vlera 3 200 euro.
9) Bashkëshortja, shpenzime për blerjen e një automjeti, “Audi” blerë 21 000 euro.
10) Bashkëshortja, pagesa për tatimet, detyrimi financiar i shlyer 109 350 lekë.
11) Djali, kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, 420 000 lekë, detyrimi financiar i shlyer, 210 973 lekë.
12) Vajza, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 126 000 lekë.
13) Vajza, detyrime për pagesën e studimeve në Universitetin Mjekësor në Tiranë, 36 000 lekë.