Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga si gjyqtar, 1 607 515 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga veprimtaria private (shoqëri me përgjegjësi të kufizuar), 732 946, 41 lekë.
2) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si mësuese në shkollën 9-vjeçare publike në Tiranë, 544 793, 43 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Kursime nga paga dhe të ardhurat nga veprimtaria ekonomike e bashkëshortes, 300 000 lekë, pjesa takuese 50 %.
2) Depozitë kursimi në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 1 163 lekë.
3) 20 000 euro mbetur nga shuma e marrë hua.