Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga si gjyqtare, 1 710 334 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, 5 000 000 lekë, me afat 168 muaj, normë interesi 3 %, detyrimi financiar i pashlyer 2 309 639 lekë.
2) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, 126 950 lekë, me afat 48 muaj, detyrimi financiar i pashlyer, 3 822 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc
Nuk ka