Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga neto, 1 444 199 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura nga qiraja, 27 000 lekë për muaj, gjithsej 324 143 lekë/vit.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateDjali, të ardhura nga paga neto, 827 572 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
OthersGjendja e llogarisë bankare në 'Credins Bank', shtesë nga viti i kaluar 300 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc
Nuk ka