Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga si gjyqtare Apeli, 1 410 126 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Theodhori Sollaku, të ardhura nga biznesi tregtar si avokat, 48 843 000 lekë.
2) Vajza, Znj. Adela Sollaku, të ardhura nga paga si këshilltare në Kuvend, 978 300 lekë.
3) Djali, Z. Bjorni Sollaku, të ardhura nga paga si jurist në MEI, 17 500 lekë.
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura nga shitja e apartamentit 52.3 m2 në kompleksin "Xixa" në Golëm, Durrës më 30.02.2016, vlera 2 000 000 lekë, pjesa takuese 50 %.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pakësim i pasurisë pasi deklaruesja i ka dhuruar vajzës Adela, sipas kontratës së dhurimit më 10.02.2016, apartamentin 64 m2 në Sarandë, vlera 32 500 euro.
2) Kredi bankare në Intesa Sanpaolo Bank marrë më 04.07.2007 në shumën 200 000 euro, me normë interesi 1.5 % + eurolibor, për 25 vjet me këst mujor 1 030 euro. Detyrimi i shlyer për vitin 2016 është 12 300 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 147 093.33 euro.
3) Kredi bankare në Credins marrë më 29.02.2016 në shumën 26 000 000 lekë, për 7 vjet, me këst mujor 180 000 lekë. Detyrimi i shlyer, 2 160 000 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer, 25 939 793 lekë.
4) Kredi bankare në Tirana Bank, marrë më 16.07.2013 në shumën 193 000 euro për 15 vjet, me normë interesi 4 %, këst mujor 1 600 euro. Detyrimi i shlyer për vitin 2016 është 19 200 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 165 057 euro.
5) Kredi bankare marrë më 22.09.2014 në shumën 3 500 000 lekë për 7 vjet, norma e interesit 6.5 %. Detyrimi i shlyer për vitin 2016, 720 000 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer, 2 704 234 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shpenzime për vitin 2016 për larjen e kredisë bankare në Intesa Sanpaolo Bank, 12 300 euro.
2) Shpenzime për vitin 2016 për larjen e kredisë bankare në Credins, 2 160 000 lekë.
3) Shpenzime për vitin 2016 për larjen e kredisë bankare në Tirana Bank, 19 200 euro.
4) Shpenzime për vitin 2016 për larjen e kredisë bankare, 720 000 lekë.