Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 786 101 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Fushë –Arrëz për vitin 2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Prende Tuci, të ardhura në vlerën 163 392 Lekë nga paga si magaziniere pranë Shoqërisë “Kristal A” Sh.p.k në Fushë-Arrëz për periudhën 30.05.2019-31.12.2019.
2) Djali, Z. Ded Tuci, të ardhura në vlerën 36 600 Lekë si fitim i vitit 2019 të subjektit Ded Tuci Person Fizik me Nipt L91707040O.
3) Djali, Z. Ded Tuci, të ardhura në vlerën 204 000 Lekë nga paga si i vetpunësuar për periudhën 07.05.2019-31.12.2019.
4) Bashkëshortja e djalit, Znj.Laura Cipi të ardhura në vlerën 126 848 Lekë nga punësimi pranë shoqërisë Ded Tuci Person Fizik me Nipt L91707040O dhe pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar, Tiranë.
5) Djali, Z. Ded Tuci, të ardhura në vlerën 16 000 Lekë nga interesat e llogarisë së fondit të pensionit për vitin 2019.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pakësuar me 264 639 Lekë llogaria rrjedhëse.
2) Pakësuar me 0.39 Euro llogaria rrjedhëse.
3) Shtuar me 1 500 000 Lekë gjendja e mjeteve monetare cash, si të ardhura të përfituara me kredi bankare në Nëntor 2019, të cilat nuk janë përdorur.
4) Hua të marrë pranë një banke të nivelit të dytë në datë 18.11.2019 në shumën 1 500 000 Lekë, me afat shlyerje 5 vite, me këst mujor 23 905 Lekë dhe me gjendje detyrimi 1 500 000 Lekë pasi shlyerja fillon në Janar 2020.
5) Kartë krediti pranë një banke të nivelit të dytë me shumë limit 1 500 Euro, të papërdorur nga subjekti.
6) Bashkëshortja, Znj. Prende Tuci, shtesë 177 829 Lekë në llogarinë rrjedhëse me burim të ardhura nga paga dhe nga transferimi i fondeve nga llogaria e bashkëshortit (69 875 Lekë).
7) Djali, Z. Ded Tuci, pakësuar me 7 494 Lekë llogarinë personale pranë një banke të nivelit të dytë.
8) Djali, Z. Ded Tuci, pakësuar me 3.3 Euro llogarinë personale pranë një banke të nivelit të dytë.
9) Djali, Z. Ded Tuci, shtesë 16 000 Lekë në llogarinë e Fondit të Pensioneve për vitin 2019, nga interest e llogarisë.
10) Bashkëshortja e djalit, pakësuar me 68 432 Lekë llogarinë personale gjatë vitit 2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Djali, Z. Ded Tuci, shpenzuar shuman 1 410 Euro si shlyerje të detyrimit të kredisë bankare. Kredia në 31.12.2019 ka gjendjen e detyrimit 0 Euro.