Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura të vitit me vlerë 1 022 000 Lekë, nga paga si Kryetar i Bashkisë Pustec.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
1) Të ardhura me vlerë 139 000 Lekë, të siguruara nga bujqësia dhe blegtoria.
2) Të ardhura me vlerë 128 000 Lekë, të siguruara nga turizmi.
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
OthersNuk ka