Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2013
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si Kryetar Komune 858 997 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of Boards
1) Të ardhura si anëtar i Këshillit të Qarkut 142 965 lekë.
Incomes from bank interests
1) Të ardhura nga interesat bankare të padeklaruara më parë 308 131 lekë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
1) Të ardhura nga toka bujqësore 600 000 lekë.
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja: të ardhura nga interesat bankare 83 020 lekë.
2) Djali: të ardhura nga biznesi 70 000 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function222%
Others
1) Përfituar me kontratë dhurimi 250 m2 truall dhe ndërtese 100 m2 (pjesë takuese).
2) Përfituar me kontratë dhurimi 2600 m2 tokë bujqësore (pjesë takuese).