Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura të vitit me vlerë 934 812 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Cërrik.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura me vlerë 6 600 Euro nga qiraja e apartamentit në shtetin Italian, dhënë me qira në datë 28.12.2015, në bashkëpronësi me bashkëshorten.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, të ardhura me vlerë 174 744 Lekë nga puna gjatë periudhës 03.08.2017 – 31.12 2017.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Rivlerësim i pasurisë së patundshme tip apartament me sipërfaqe 114,4 m2 ne Dures, me vlerën 9 314 448 Lekë. Në deklarimin e vitit 2014 ky apartament kishte vlerën 3 200 000 lekë.
2) Pakësim i llogarisë bankare pranë Unicredit (Brescia, Itali) me 3 500 Euro për efekt pagesash udhëtime dhe shpenzime të tjera për shkollimin e fëmijëve.
3) Bashkëshortja, pakësim me 12 000 Euro në llogarinë pranë Raiffeisen Bank për huanë e dhënë motrës në datë 23.09.2017.