Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga, përfitimet e tjera financiare dhe bonuset si deputet, 3 344 417 lekë.
2) Të ardhura nga mësimdhënia në universitet, 111 852 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura nga qiraja e dy banesave, 120 000 lekë.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, të ardhura nga paga si drejtor i Departamentit të Burimeve Ujore, UKT, deri me 31.05.2016, 238 192 lekë.
2) Bashkëshorti, të ardhura nga paga si administrator i shoqërisë ELIT shpk, 106 560 lekë, aktiviteti I të cilës u mbyll më 24.05.2016.
3) Bashkëshorti, të ardhura nga paga në SHBA, 9 270 dollar.
4) Djali, Marko, të ardhura nga paga në SHBA, 1 828 dollar.
Payments received for obligations from third parties
1) Shitur më 16.12.2015 veturë, 11 500 euro.
2) Shitur banesë në Maj, 50 000 euro, pjesa takuese 50%.
3) Shitur tokë në Zvërnec, 9 054 euro.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function107%
Others
1) Mbyllur depozitë bankare në lekë dhe euro.
2) Gjendje llogaria bankare më 31 dhjetor, 111 853 lekë.
3) Gjendje llogaria bankare më 31 dhjetor, 2 770 188 lekë.
4) Mbyllur llogari bankare.
5) Celur më 27.05.2016 depozitë bankare me të ardhura nga shitje ap., 46 088 dollar.
6) Gjendje llogaria bankare më 31 dhjetor, 12 181 dollar.
7) Përfituar me dhurim nga prindërit e bashkëshortit shtëpi banimi në Vlorë me sip. trualli 164 m2 dhe banese 175 m2.
8) Përfituar me dhurim automjet me vit prodhimi 2003.
9) Bashkëshorti, mbyllur më 24.05.2016 dy llogari bankare të shoqërisë ELIT shpk.
10) Bashkëshorti, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, 624 400 lekë.