Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputet, 2 444 500 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from Rent
1) Të ardhura nga qira objekti sipas kontratës lidhur në Shkurt, 770 000 lekë.
2) Të ardhura nga qira objektesh të tjerë, 25 500 euro.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function276%
OthersNuk ka


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Shlyer në vitin 2016 vlera -9 921 euro për kredi bankare. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 129 115 euro.