Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë, 997 539 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 62 900 Lekë, nga pjesëmarrjet në komisione dhe nënkomisione parlamentare.
3) Të ardhura në vlerën 365 161 Lekë si rimbursime të shpenzimeve të karburantit të përfituara nga statusi i deputet.
4) Të ardhura në vlerën 172 194 Lekë si rimbursime të shpenzimeve të telefonit të përfituara nga statusi i deputet.
5) Të ardhura në vlerën 363 709 Lekë nga dietat ditore dhe akomodimet.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshorti, Z. Neritan Çela, të ardhura në vlerën 600 000 Lekë nga paga si IT pranë shoqërisë “5 min.al” Sh.p.k, për vitin 2018.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Kredi bankare për blerje apartamenti me principal 8 000 000 Lekë, me kohëzgjatje 25 vite (deri në Prill 2040.) dhe me këst mujor 46 654.14 Lekë. Detyrimi i likuiduar është 170 397 Lekë, gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer është 7 366 717 Lekë.
2) Overdraft për mobilim apartamenti të çelur në Gusht 2015 dhe me normë interesi Bono Thesari plus 9%. Gjendja e detyrimit është 288 889 Lekë.
3) Gjendja e kartës së kreditit të hapur në Shkurt 2015 me shumë limit 50 000 Lekë është 33 048 Lekë ndërsa shuma e detyrimit të shlyer është 19 190 Lekë.
4) Bashkëshorti, Z. Neritan Çela, overdraft për mobilim apartamenti të hapur në Korrik 2012 me limit shume 49 000 Lekë, e ndryshuar në Shtator 2015 në vlerën 175 000 Lekë dhe me normë interesi 12.6%. Gjendja e detyrimit është 177 703 Lekë.
5) Gjendja e kartës së kreditit me limit shume 20 000 Lekë është 532 Lekë, shuma e detyrimit të shlyer është 10 124 Lekë.