Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputet, 2 444 102 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura nga interesat e bonove të thesarit, 84 732 lekë.
Incomes from RentTë ardhura nga qiraja, 800 000 lekë.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga dhe shpërblime në Ministrinë e Punëve të Jashtme, 1 035 684 lekë.
2) Vajza, Ilda Shehu, të ardhura nga komisione nga Keller Williams Realty, 1680 Meridian Ave, Miami Beach, Florida, 25 000 dollarë.
3) Vajza, Besiana Shehu, të ardhura nga paga dhe shpërblime nga Acuen Inc, 225 N, Michigan Ave, Chicago, 70 000 dollarë.
Payments received for obligations from third parties
1) Të ardhura nga shitja e veturës tip Nissan Micra, 1 390 000 lekë.
2) Të ardhura nga shitja e ap. banimi të mobiluar me sip. 181 m2, 160 000 euro.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function1110%
Others
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 300 000 lekë, pjesë e regjimit martesor.
2) Likujduar detyrimi i mbetur prej 118 000 euro për blerjen e ap. me sip. 145.4 m2 dhe garazh me sip. 31.41 m2 me çmim blerje 190 000 euro.
3) Likuiduar detyrimi i mbetur prej 10 000 euro për blerjen e ap. me sip. 83 m2 në Durrës me çmim blerje 40 000 euro.
4) Lidhur kontratë premtim blerje ap. banimi me sip. 72.1 m2, me vlerë kontraktimi 64 890 euro.
5) Detyrime të papaguara në vlerën 52 657 euro për një kredi për blerje toke marrë në vitin 2007 me principal 50 000 euro dhe afat shlyerje 20 vjet.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc
Detyrime të paguara në vlerën -4 399 euro për një kredi për blerje toke marrë në vitin 2007 me principal 50 000 euro dhe afat shlyerje 20 vjet.