Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga, përfitimet e tjera financiare dhe bonuset si deputet, 2 438 983 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsBashkëshortët, të ardhura nga interesa depozite bankare, 70 137 lekë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga në Kontrollin e Lartë të Shtetit, 1 276 808 lekë.
2) Djali, të ardhura nga paga në ANSIG, 1 050 000 lekë.
3) Vajza, të ardhura nga paga në UET, 4 875 euro.
4) Bashkëshortja, të ardhura nga interesa depozite bankare, 17 668 lekë.
5) Bashkëshortja, të ardhura nga interesa Fondi Investimi, 72 928 lekë.
6) Djali, të ardhura nga interesa depozite bankare, 25 234 lekë.
7) Vajza, të ardhura nga interesa depozite bankare, 17 033 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function103%
Others
1) Gjendje llogari bankare, shtuar me 849 791 lekë.
2) Bashkëshortët, gjendje depozitë bankare, shtuar me 870 138 lekë.
3) Gjendje llogari bankare, pakësuar me 83 euro.
4) Vajza Manjola, gjendje llogari bankare, shtuar me 3 500 euro.
5) Djali Floriani, gjendje llogari bankare e lidhur me kartë krediti, shtuar me 42 033 lekë.
6) Bashkëshortja, gjendje depozitë bankare, shtuar me 17 668 lekë.
7) Djali, Floriani, llogari bankare mbyllur më 04.03.2016.
8) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare, pakësuar me 204 018 lekë.
9) Bashkëshortja, gjendje Fond Investimi, shtuar me 72 928 lekë.
10) Djali Floriani, gjendje llogari bankare, shtuar me 25 235 lekë.
11) Djali Floriani, gjendje llogari bankare, shtuar me 70 793 lekë.
12) Vajza Manjola, gjendje llogari bankare, shtuar me 1 316 euro.
13) Vajza Manjola, gjendje llogari bankare, shtuar me 49 100 lekë.
14) Vajza Manjola, gjendje llogari bankare, pakësuar me 270 389 lekë.
15) Vajza Manjola, gjendje depozitë bankare, shtuar me 17 033 lekë.
16) Vajza Manjola, mbyllur depozitë bankare më 11.03.2016.
17) Çelur gjatë vitit 2016 depozitë bankare për llogari të babait zotit Selman Islami me të ardhura të tij dhe emër i dytë për veprime bankare z. Kastriot Islami.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka