Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto nga paga si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2018, shuma 1 153 546.64 Lekë.
2) Të ardhura si rimbursime shpenzimesh të karburantit, telefonisë, dieta dhe honorare nga mbedhja e komisioneve në funksionin e Deputetes së Kuvendit të Shqipërisë, shuma 997 881 Lekë.
3) Të ardhura nga mësimdhënia në Universitetin TBU (Tirana Business University), 198 632 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z.Saimir Sallaku, të ardhura nga paga dhe shpërblime si pedagog i Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, për vitin 2018, shuma 777 777 Lekë.
2) Bashkëshorti, të ardhura nga pagesat dhe shpërblimet si anëtar bordi të një banke të nivelit të dytë, për periudhën 01.01.2018-31.12.2018, shuma 10 275 Euro.
3) Bashkëshorti, Z.Saimir Sallaku, të ardhura nga aktiviteti privat si Person Fizik me Nipt L82305024L, 813 544 Lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, me burim të ardhura nga paga dhe rimbursime shpenzimesh si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë, shuma 61 234 Lekë.
2) Bashkëshorti, Z. Saimir Sallaku, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, me burim të ardhurat nga paga si pedagog në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, 3 265.86 Lekë.
3) Bashkëshorti, Z. Saimir Sallaku, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, trashëguar nga periudha e mëparshme, 2 804.15 GBP (pound).
4) Bashkëshorti, gjendje të depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, trashëguar nga periudha e mëparshme, me burim të ardhura nga rimbursimi i shpenzimeve nga REPIM, 3 059.06 GBP.
5) Bashkëshorti, Z. Saimir Sallaku, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, shuma 10 573.07 Lekë. Burimi i të ardhurave, nga pagat dhe shpërblimet si anëtar bordi të një banke të nivelit të dytë dhe nga të ardhurat e biznesit si Person Fizik me Nipt L82305024L.
6) Bashkëshorti, Z. Saimir Sallaku, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, me burim të ardhurat nga pagat dhe shpërblimet si anëtar bordi në një bankë të nivelit të dytë si dhe të ardhura të biznesit si Person Fizik me Nipt L82305024L, 50 Euro.
7) Bashkëshorti, Z. Saimir Sallaku, gjendje të depozitës bankare në emër të të bijës, me burim të ardhurat nga biznesi si Person Fizik me Nipt L82305024L, 2 000 Euro.
8) Bashkëshorti, Z. Saimir Sallaku, gjendje të depozitës bankare në emër të të bijës, me burim të ardhurat nga biznesi si Person Fizik me Nipt L82305024L, 2 000 Euro.
9) Bashkëshorti, overdraft me limit shume 500 000 Lekë në një bankë të nivelit të dytë. Gjendja e detyrimit të mbetur deri në 31 Dhjetor 2018 është 39 086.44 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka