Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga, përfitimet e tjera financiare dhe bonuset si deputet, 2 537 193 lekë.
2) Të ardhura nga paga si pedagoge e jashtme në Departamentin e Fizikës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e Tiranës, 183 491 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura nga qiraja e ap., 150 000 lekë.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and Copyright
1) Të ardhura nga shitja e teksteve të Fizikës, Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, Tiranë, 100 215 lekë.
2) Të ardhura nga shitja e teksteve universitare, 26 000 lekë.
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Vajza, Adra Hafizi, të ardhura nga paga si inxhiniere pranë Albavia shpk, Janar-Mars 2016, 170 880 lekë.
2) Vajza, Adra Hafizi, të ardhura nga paga si inxhiniere pranë ASSYSTEM, në Francë, 25.04.2016-31.12.2016, 22 034 euro.
3) Bashkëshorti, të ardhura nga paga si këshilltar sipërmarrjeje i shoqërisë, Albavia shpk, 2 249 504 lekë.
4) Bashkëshorti, të ardhura nga shitja ap. Banimi me sip. 108 m2 në Lezhë, çmim shitje 45 000 euro, likujduar kësti i tretë 8 000 euro.
5) Bashkëshorti, të ardhura nga shitja ap. Banimi me sip. 101.6 m2 në Dajt, çmim shitje 50 000 euro, likujduar kësti i parë 20 000 euro.
6) Bashkëshorti, të ardhura nga shitja e kuotave pranë Albavia shpk, 25 000 dollar.
7) Bashkëshorti, të ardhura nga qira, ende të palikujduara, 7 200 euro.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function118%
Others
1) Gjendje e llogarisë bankare, pakësuar me 236 087 lekë.
2) Gjendje e llogarisë bankare, shtuar me 100 euro.
3) Gjendje e llogarisë bankare, shtuar me 673 654 lekë.
4) Bashkëshorti, kthyer hua dhënë të tretëve, 192 716 lekë.
5) Bashkëshorti, kthyer hua dhënë të tretëve, 6 250 euro.
6) Bashkëshorti, gjendje depozitë bankare, shtuar me 250 euro.
7) Bashkëshorti, gjendje llogari bankare, pakësuar me 429 euro.
8) Bashkëshorti, gjendje llogari bankare, pakësuar me 1 068 500 lekë.
9) Bashkëshorti, gjendje llogari bankare, shtuar me 19 995 dollar.
10) Bashkëshorti, gjendje llogari bankare, shtuar me 5 666 euro.
11) Bashkëshorti, gjendje llogari bankare, shtuar me 1 459 078 lekë.
12) Vajza, Adra, gjendje llogari bankare, shtuar me 7 420 euro.
13) Vajza, Olivia, gjendje llogari bankare, pakësuar me 500 euro.