Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga, përfitimet e tjera financiare dhe bonuset si deputet, 2 551 333 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, të ardhura nga paga në “RTSH” dhe “Radio Tirana”, 1 021 200 lekë.
2) Bashkëshorti, të ardhura nga paga në “Club Musicor sh.a.”, 2 326 134 lekë.
3) Bashkëshorti, të ardhura nga Fondacioni Shoqëria e Hapur, 71 400 lekë si trajnues Forumi Aktivizmi Rom.
4) Bashkëshorti, të ardhura nga paga në Media Active, 2 250 dollar.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function100%
OthersNuk ka


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shlyer në vitin 2016 vlera -15 822 euro për një kredi për blerje banese marrë më 04.01.2009 me afat shlyerje 15 vjet dhe interes 4%. Detyrimi I mbetur më 31 dhjetor është 46 931 euro.
2) Shlyer në vitin 2016 vlera -285 203 lekë për një kredi për blerje banese marrë në Mars 2000 me principal 5 000 000 lekë, afat shlyerje 25 vjet dhe interes 3%. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 2 083 389 lekë.