Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsNuk ka
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pagesë në masën 10% të tatimit mbi të ardhurat ndaj zyrës së tatimeve për të ardhurat e realizuara nga IFC, detyrimi i shlyer 80 000 lekë.
2) Detyrim i shlyer në emër të vëllait, vlera 16 390 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc
Nuk ka