Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRA

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga funksioni i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, shuma 2 560 198 Lekë.
2) Të ardhura nga Universiteti Marin Barleti, shuma 120 000 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura nga interesat bankare të depozitave dhe të bonove të thesarit, rreth 300 000 Lekë.
Incomes from RentTë ardhura në vlerën 324 000 Lekë nga qiradhënia e një apartamenti.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Elga Spaho, të ardhura nga paga, nga shërbimi mjek roje dhe nga puna jashtë orarit në QSUT, rreth 1 200 000 Lekë.
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura në vlerën 13 000 Lekë nga shitja për skrap e autoveturës Mercedes Benz.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pronar 100% i një makine Opel Corsa në vlerën 11 500 Euro. Burimi i të ardhurave, shuma 4 300 Euro nga gjendja e një llogarie bankare dhe pjesa tjetër 7 200 Euro (920 000 Lekë) nga një kredi bankare të marrë në një bankë të nivelit të dytë për 5 vite.
2) Gjendja e llogarisë së depozitës në një bankë të nivelit të dytë, 24 509 Euro.
3) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 3 838 Lekë.
4) Gjendja e depozitës në një bankë të nivelit të dytë, 3 819 Euro.
5) Depozitë në një bankë të nivelit të dytë me gjendje 5 741 Dollarë.
6) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 21 Dollarë.
7) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 78 Euro.
8) Depozitë në një bankë të nivelit të dytë me gjendje 10 000 Euro.
9) Gjendje 59 199 Lekë e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
10) Gjendje 1 976 Euro e llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë.
11) Gjendja e depozitës pa afat në një bankë të nivelit të dytë është 27 520 Lekë.
12) Gjendja e depozitës në një bankë të nivelit të dytë, 1 635 212 Lekë.
13) Gjendja e depozitës në një bankë të nivelit të dytë, 523 635 Lekë.
14) Kredi për banesë në vlerën 1 760 000 Lekë të marrë ndaj Entit të Banesave, për të cilën është likuiduar detyrimi 64 800 Lekë dhe gjendja e detyrimit të pashlyer është 275 036 Lekë.
15) Bashkëshortja, Znj. Elga Spaho, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 36 570 Lekë.
16) Bashkëshortja, Znj. Elga Spaho, bono thesari me pjesë takuese 75%, shuma 4 228 274 Lekë.
17) Bashkëshortja, Znj. Elga Spaho, bono thesari në shumën 1 820 000 Lekë.
18) Bashkëshortja, Znj. Elga Spaho, kredi bankare 920 000 Lekë për makinë pranë një banke të nivelit të dytë, për të cilën në vitin 2018 është shlyer detyrimi 19 000 Lekë dhe gjendja e detyrimit të pashlyer është 901 000 Lekë.
19) Vajza, Znj. Ami Spaho, llogari rrjedhëse në Bruksel, për të mbuluar shpenzimet universitare. (Nuk jepet informacion mbi gjendjen e llogarisë).


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar rreth 14 000 Euro si shpenzime Shkollimi Universitare në vitin 2018 për fëmijën nga të cilat 4 950 Euro janë pakësim të gjendjes së llogarisë bankare dhe 9 050 Euro kursime të vitit nga paga.
2) Shpenzuar shuma 11 500 Euro për blerje makine Opel Corsa.
3) Shpenzuar shuma 64 800 Lekë si shlyerje të principalit dhe të interesave të kredisë për banesë të marrë ndaj Entit të Banesave në vlerën 1 760 000 Lekë.
4) Bashkëshortja, Znj. Elga Spaho, shpenzuar në Dhjetor 2018 shumën 19 000 Lekë si shlyerje e këstit të kredisë bankare 920 000 Lekë të marrë për blerje autoveture.