Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 2 497 865 Lekë nga paga dhe bonuset si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshorti, Z. Bledar Valikaj, të ardhura në vlerën 2 094 076 Lekë nga paga si prokuror në Prokurorinë e Tiranës.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Gjendje 1 107 303 Lekë gjendja e llogarisë bankare me pjesë takuese 50%, me kursime nga pagat.
2) Pakësuar me 1 311 264 Lekë gjendja e llogarisë bankare me pjesë takuese 50%, në emër të bashkëshortit Z. Bledar Valikaj. Gjendja e llogarisë me burim të ardhura nga paga e bashkëshortëve është 607 636 Lekë në 31.12.2020. Një pjesë e parave të pakësuara u përdorën për blerjen e apartamentit.
3) Bashkëshortët, kanë mbyllur depozitën bankare me pjesë takuese 50% dhe me gjendje 4 400 000 Lekë, pasi paratë kanë kaluar për blerjen e një apartamenti, i cili është financuar pjesërisht nga kursimet si dhe pjesërisht me kredi nga banka.
4) Kredi bankare në vlerën 10 000 000 Lekë për blerje apartamenti, marrë në emër të bashkëshortit Z.Bledar Valikaj në korrik 2020. Gjendja e detyrimit të mbetur pa shlyer është 9 689 388 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Bashkëshortët, kanë blerë një apartament me pjesë takuese 50% me sipërfaqe 85.52 m2 në vlerën 134 096 Euro, sipas kontratës së shitblerjes të firmosur më 28.07.2020. Apartamenti është financuar pjesërisht nga një kredi bankare prej 10 000 000 Lekësh, nga depozita e mbyllur si dhe nga pakësimi i kursimeve.