Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si anëtare e Gjykatës Kushtetuese, 1 894 950 lekë.
2) Të ardhura si pedagoge e jashtme në Shkollën e Magjistraturës, 112 500 lekë.
3) Të ardhura si trajnuese, projekti i BERZH-it për trajnimin e gjyqtarëve, 1 500 euro.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura nga qiraja e apartamentit në Tiranë, 3780 euro, kontrata e lidhur më 1 nëntor 2013, rifreskuar më 1 nëntor 2014.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëjetuesi Arben Idrizi, të ardhura neto nga paga si sekretar i Përgjithshëm në institucionin e Presidentit të Republikës, 1 490 880 lekë.
2) Bashkëjetuesi, Arben Idrizi dieta, shërbime jashtë vendit në funksionin e sekretarit të Përgjithshëm, 1 885 dollarë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
OthersKursime nga të ardhurat nga paga e vitit 2014, 1 100 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc
Nuk ka